Zaključak o dodjeli sredstava Udruzi umirovljenika Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o dodjeli sredstava Udruzi umirovljenika Orahovica

za sudjelovanje u programu „Orahovačko proljeće 2011.“

 

I

Udruzi umirovljenika Orahovica, za sudjelovanje u programu manifestacije „Orahovačko proljeće 2011..“ izložbom „Dokument priča povijest II“, 04. lipnja 2011.  sa početkom u 11,00 sati, odobrava se novčana pomoć u iznosu od 450,00 kuna.

 

 

II

 

Iznos iz točke I. ovog Zaključka izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glavni program B04, Program P1012, Aktivnost A101201, Pozicija R127, Konto 32999- Orahovačko proljeće 2011.

 

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

 

IV

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Klasa: 334-01/11-01/02

Urbroj: 2189/12-01/01-11-75

Orahovica, 13. svibanj 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje