Zaključak o dodjeli sredstava Hrvatskom planinarskom društvu Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o dodjeli sredstava Hrvatskom planinarskom društvu Orahovica

za sudjelovanje u programu „Orahovačko proljeće 2011.“

I

Hrvatskom planinarskom društvu Orahovica, za sudjelovanje u programu manifestacije „Orahovačko proljeće 2011..“, za izložbu fotografija 03. lipnja 2011. sa početkom u 18,30 sati, odobrava se novčana pomoć u iznosu od 1.500,00 kuna.

 

 

II

 

Iznos iz točke I. ovog Zaključka izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 002, Glavni program B04, Program P1012, Aktivnost A101201, Pozicija R127, Konto 32999- Orahovačko proljeće 2011.

 

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

 

IV

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Klasa: 334-01/11-01/02

Urbroj: 2189/12-01/01-11-80

Orahovica, 13. svibanj 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje