Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika grada Orahovice

                Na temelju članka 33. stavka 1.
točke 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.
5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2011.
godine, donijelo je Z A K L J U č A K o
usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj –
prosinac 2010. godine

I

                 Usvaja se Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za
razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine.

 

 

II

                Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Cijeli dokument pročitajte ovdje