Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukt

               Na temelju članka 33. stavka 1.
točke 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.
5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2011.
godine, donijelo je Z A K L J U č A K o
usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području grada Orahovice za 2010. godinu

I

 

               Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2010. godinu.

 

II

 

               Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

Cijeli dokument pročitajte ovdje