Prorjeđivanje broja lisica-zapisnik

ZAPISNIK

Sa sastanka održanog 20.04.2011. s temom prorjeđivanje broja lisica na području grada Orahovice.

Sastanak se održava u uredu Gradonačelnika sa početkom u 09,00 sati.

Sastanku su nazočni:

 

1. JOSIP NEMEC, gradonačelnik

2. DRAGOMIR ŽAČEK, predsjednik udruge ” Vepar Orahovica”

3. JOSIP KRIBL, komunalni redar

 

Ostali nazočni:

1. NATAŠA MARTINČEVIĆ, zapisničar

 

 

DNEVNI RED:

1. Prorjeđivanje broja lisica na području grada Orahovice

2. Različito

 

Ad.1.

Prorjeđivanje broja lisica na području grada Orahovice

 

Grad Orahovica u suradnji sa lovačkom udrugom ”Vepar Orahovica”, Državnim veterinarskim inspektorom Antunom Andelfingerom, Policijskom postajom Orahovica 22.02.2011. započinje akciju prorjeđivanja broja lisica na području grada Orahovice.

Gosp. Nemec smatra da je akcija nakon provedenih niza aktivnosti u otklanjanju potencijalnih opasnosti prenošenja zaraze preko mogućih bijesnih lisica u kojem je sudjelovala lovačka udruga ”Vepar Orahovica”, Državni veterinarski inspektor te Policijska postaja Orahovica  bila izuzetno uspješna i da su svi faktori u toj akciji izuzetno kvalitetno odrađeni.

Nakon završene prve faze dana 20.04.2011. utvrđuje se u nazočnosti gradonačelnika Josipa Nemeca, komunalnog redara Josipa Kribla i predsjednika lovačke udruge ”Vepar Orahovica” Dragomira Žačeka da je u proteklom periodu smanjenje opasnosti od zaraze za 58 lisica i 3 psa, s obzirom na činjenicu da je od ukupno 58 lisica bilo 13 pozitivno na bijesnoću (bijesno).

Akcija se u drugoj fazi nastavlja u kasnom jesenskom razdoblju.

Na osnovi zapisnika biti će isplaćena sredstva lovačkoj udruzi ”Vepar Orahovica”  koja će podmiriti svoje troškove.

 

Ad.2.

Različito

 

Nema dodataka na različito. Točka se zaključuje.

 

Sastanak je završio u 09,15 sati.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                      GRADONAČELNIK

 

Nataša Martinčević                                                                                  Josip Nemec

 

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje