Zaključak o provedbi Programa javnih radova na području Grada Orahovice za 2011.godinu

Na temelju članka 43. stavka 3. alineja 8. i 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09.), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o provedbi Programu javnih radova na području Grada Orahovice za 2011.godinu.

U cilju uključivanja Grada Orahovice u Godišnji plan poticanja zapošljavanja za 2011. godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđuje se Program javnih radova Grada Orahovice za 2011. godinu, pod nazivom «Uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice», a u cilju smanjenja broja nezaposlenih i povećanja efikasnosti i obima radova na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Programom javnih radova na području Grada Orahovice predviđeno je izvršiti slijedeće radove:

1.     uređenje kanalske mreže III i IV reda na području Grada,

2.     radovi na uređenju i održavanju parkova, groblja i izgradnji odnosno uređenju kompleksa «Jezero» Orahovica,

3.     radovi na čišćenju Grada od svih vrsta komunalnog otpada i sanacija divljih odlagališta komunalnog otpada.

Da bi se izvršili  navedeni radovi iz točke II. ovog Zaključka potrebno je:

          zaposliti 24 radnika u razdoblju 01.04. do 30.09.2011.godine,

          osigurati bruto plaću u iznosu od 3.300,82 kn/radniku mjesečno, uključivo doprinosi «na» plaću (sveukupno za 6 mjeseca 475.318,08 kn),

          osigurati financijska sredstva za prijevoz 7 radnika na posao i s posla u iznosu od 300,00 kn/radniku/mjesečno (sveukupno za 6 mjeseci 12.600,00 kn).  

 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.