Obavijest o promjeni naziva poslovnog subjekta

Obavještavamo
Vas da je Grad Orahovica promijenila dosadašnji naziv poslovnog subjekta „GRAD
ORAHOVICA GRADONAčELNIK“ u novi koji glasi:

 „GRAD ORAHOVICA“

Sjedište i adresa poslovnog
subjekta ostali su nepromijenjeni – Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica.

                    Pravno ustrojbeni oblik
„GRAD“ nosi brojčanu oznaku 58, djelatnost je: „Opće djelatnosti javne uprave“,
matični broj poslovnog subjekta je: 2726459 i osobni identifikacijski broj je:
99870159112.

                      S poštovanjem,

PROčELNIK:
Zvonko Nađ, dip. oecc.

 


Cijeli dokument pogledajte ovdje