O D L U K U o izravnom ugovaranju s čELIK REMONT

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine, br. 110/07, 125/08.) i članka 43. stavka 1. alineje 8.
i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),
Gradonačelnik grada Orahovice, donosi O
D L U K U o izravnom ugovaranju s čELIK REMONT Orahovica nabave materijala za
izgradnju igrališta u D. Pištani

I

  S
čELIK REMONT, metaloprerađivačkom uslužnom obrtničko-trgovačkom radionicom,
Vladmira Nazora 108, Orahovica, se za potrebe izgradnje igrališta za mali
nogomet u D. Pištani izravno ugovara nabava (izrada i dobava) materijala
(cijevi 0 88,9 x 4,05 mm
x 6000-14 kom., i lima 10x250x250-20 kom.,) po ukupnoj cijeni od 7.992,30 kuna
bez PDV-a, odnosno 9.830,60 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi čELIK REMONT
Orahovica br. 36/čR-11 od 22. veljače 2011. godine.

 

II

                Sredstva za nabavu iz točke I.
ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel
002, Glava 05, Glavni program B05, Program P 1013, Kapitalni projekt K 101301,
Pozicija R 176, Konto 42145 – Izgradnja športskog igrališta u D. Pištani.

 

Cijeli dokument pogledajte ovdje