Zaključak o financijskoj potpori Danici Tomić iz Dolaca za mobilnost studiranje u inozemstvu

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o financijskoj potpori Danici Tomić iz Dolaca za mobilnost studiranje u inozemstvu.

DANICI TOMIć iz Dolaca 34, za mobilnost studiranja u inozemstvu (jedan semestar u trajanju od 3 mjeseca) u Njemačkoj prema programu ERASMUS, daje se financijska potpora u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.