Zaključak o dodjeli fin. sredstava UDRUZI ŽENA HRVATSKE SOKOLICE za oraganiziranje Pokladne zabave

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o dodjeli financijskih sredstava  UDRUZI ŽENA HRVATSKE SOKOLICE ORAHOVICA za oraganiziranje Pokladne zabave.

UDRUZI ŽENA HRVATSKE SOKOLICE ORAHOVICA, dodjeljuju se financijska sredstva za oraganiziranje Pokladne zabave u Orahovici, u iznosu od 2.500,00 kuna. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.