Upute i obavijesti kandidatima za radno mjesto viši stručni suradnik za graditeljstvo

Na temelju odredaba Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08), Grad Orahovica objavio je Natječaj u Narodnim novinama br. 18 od 9. veljače 2011. godine, za Radno mjesto – viši stručni suradnik za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo – magistar ili stručni specijalist građevinske struke (VSS-VII/1 stupanj stručne spreme).

Obavlja poslove pripreme izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih javnih građevina u vlasništvu grada, sudjeluje u izradi prijedloga godišnjih i drugih planova uređenja prostora, izrađuje izvješća u svezi s tim, sudjeluje u izradi urbanističkih planova, te obavlja sve druge poslove povjerene od strane pročelnika. 

Tekst cijelog natječaja pročitajte ovdje.