Proračun grada Orahovice za 2011.godinu

Proračun grada Orahovice za 2011.godinu pogledajte ovdje. 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Proračuna Grada Orahovice za 2010.godinu i procjenu za 2011. i 2012.godinu pogledajte ovdje. 

Plan razvojnih programa Grada Orahovice za 2011-2013.godine pogledajte ovdje. 

Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Orahovice za 2010.godinu i projekcija proračuna za 2011. i 2012.godinu pogledajte ovdje.