Odluka o poč. post. javne nab. usluga male vrij., nadzora nad izgradnjom kolno-pješ. mosta na Vučici

Na temelju članka 13. stavka 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 46. stavka 1. alineja12. Statuta grada Orahovice ( „Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 3/06), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donio je ODLUKU o početku postupka javne nabave usluga male vrijednosti, nadzora nad izgradnjom kolno-pješačkog mosta na rijeci Vučici u Orahovici.

        1. Podaci o javnom naručitelju:

              a) Naziv: GRAD ORAHOVICA, GRADONAčELNIK

              b) Sjedište i adresa: 33515 Orahovica, F. Gavrančića 6

              c) Matični broj: 00549703, OIB 22889810731

              d) Tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@ inet.hr

        2. Evidencijski broj: 03/11

        3. Predmet nabave:

            – CPV: 74262000, Usluge nadzora u građevinarstvu

                          – Opis usluge: Nadzor nad izgradnjom kolno-pješačkog mosta na rijeci Vučici, spoj ulica V. Nazora i K. Zvonimira u Orahovici

        4. Procijenjena vrijednost nabave: 30.000,00 kuna bez PDV-a.

        5. Izvor-način planiranih sredstava:

            – Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu.

         6. Zakonski osnov: članak 128. i članak 129. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“, br. 110/07, 125/08).

         7. Odabrani postupak javne nabave:

           – otvoreni postupak

        8. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:

           1. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika grada Orahovice

           2. Slobodan Lukić

        9. Odgovorna osoba javnog naručitelja:

          – Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice 

 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.