Odluka o izr. ugov. s LIBUSOFT CICOM d.o.o. usluge kor. i održ. integralnog inf.sus. Grada za 2011

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb nabave usluge korištenja i održavanja integralnog informacijskog sustava Grada Orahovice za 2011. godinu.

S LIBUSOFT CICOM d.o.o., za informacijske tehnologije, Remetinečka cesta 7 a, Zagreb, izravno se ugovara nabava usluge korištenja i održavanja integralnog informacijskog sustava za 2011. godinu, po cijeni od 3.703,50 kuna bez PDV-a za mjesečno održavanje, temeljem Rekapitulacije iznosa mjesečnog održavanja za 2011.godinu 18030/2011 od 14.siječnja 2011., koje su sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.