Zaključak o prihvaćanju Fin. izvješća za kulturno-turističku manif. „Orahovačko proljeće“ 2010. god.

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o prihvaćanju Financijskog izvješća za kulturno-turističku manifestaciju „Orahovačko proljeće“ 2010. godine.

Prihvaća se Financijsko izvješće za kulturno-turističku manifestaciju „Orahovačko proljeće“ 2010. godine. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.