Zaključak o obavljanju stručne prakse Sanje Sertić iz Crkvara

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21. Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09.), Josip Nemec, Gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o obavljanju stručne prakse Sanje Sertić iz Crkvara.

Sanji Sertić iz Crkvara 36, učenici IV razreda Ekonomske i upravne škole u Osijeku, ekonomski smjer, u periodu od 24.prosinca 2010. – 07.siječnja 2011.godine dozvoljava se obavljanje stručne prakse u Gradskoj upravi Orahovica – Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.