Zaklj. o usvajanju Izvj. o odg.-obraz. radu vrtića PALčIć i God. pl. i progr. odg.-obraz. rada

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o usvajanju Izvješća o odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2009./2010. godini Dječjeg vrtića PALčIć Orahovica i Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALčIć Orahovica za pedagošku 2010./2011. godinu.

Usvaja se Izvješće o odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2009./2010. godini Dječjeg vrtića PALčIć Orahovica.

Usvaja se Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALčIć Orahovica za pedagošku 2010./2011. godinu. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.