Saziv 13.sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Predsjednik Gradskog vijeća grada Orahovice Zvonimir Varga, na temelju članka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), i članka 19. stavka 1. alineje 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), sazvao je 13. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 21. prosinac  2010. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park).

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI  RED: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća, 

2. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 Izmjene i dopune Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu s pripadajućim aktima 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu i projekcija proračuna za 2011. i 2012. godinu,

 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Proračuna Grada Orahovice za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu,

 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2010. godinu,

 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2010. godinu,

 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Orahovice za 2010. godinu,

 

8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Orahovice za 2010. godinu,

 

9. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Orahovice za 2010. godinu,

 

10. Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Grada Orahovice za 2010. godinu,

 

11. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Orahovice za 2010. godinu,

 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koji nisu obuhvaćeni drugim programima društvenih djelatnosti Grada Orahovice za 2010. godinu,

Proračun  grada  Orahovice   za   2011. godinu s  pripadajućim   aktima 

13. Prijedlog Proračuna Grada Orahovice za 2011. godinu,

 

14. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Orahovice za 2011. godinu,

 

15. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Orahovice za 2011. godinu,

 

16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2011. godinu,

 

17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2011. godinu,

 

18. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Orahovice za 2011. godinu,

 

19. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Orahovice za 2011. godinu,

 

20. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Orahovice za 2011. godinu,

 

21. Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Grada Orahovice za 2011. godinu,

 

22. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Orahovice za 2011. godinu,

 

23. Prijedlog Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Grada Orahovice,

          Izvjestitelj od 13.-23.: Zvonko Nađ 

 

24. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja grada Orahovice (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

25. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice u 2010. godini (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

26. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice u 2011. godini (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice u 2010. godini u iznosu procijenjene vrijednosti od 1.250.000,00 kuna bez PDV-a vezano za radove, izgradnju kolno-pješačkog mosta na rijeci Vučici, spoj ulice V. Nazora i K. Zvonimira u Orahovici (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

28. Prijedlog Odluke o donaciji sredstava političkim strankama razmjerno zastupljenosti članova u Gradskom vijeću i dužnosnicima koji sudjeluju u radu Gradskog vijeća (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

29. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Orahovice (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

30. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

31. Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.1.2010. – 30.11. 2010. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

32. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Orahovice uslužnom obrtu NEGRO iz Orahovice vl. đurđice Kecman (Izvjestitelj: Zvonko Nađ).

Cijeli tekst saziva pročitajte ovdje.