Poduzetnicima omogućena bespovratna sredstva iz IPA programa

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su prvi natječaj za Mjeru 301 – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa. Sredstvima iz IPARD programa u sklopu ove mjere, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi koji imaju do 10.000 stanovnika) mogu ostvariti potporu za ulaganja u sektoru kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalnih nerazvrstanih cesta, toplana na biomasu i protupožarnih cesta.

 

Maksimalni iznos potpore je do 100 posto od ukupno prihvatljivih ulaganja, odnosno kod sektora lokalnih nerazvrstanih cesta i protupožarnih cesta povrat može iznositi do 3 milijuna kuna, a kod sektora kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda i toplana na biomasu do 7 milijuna kuna. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010 godine od kada i teče rok za slanje prijava, zaključno s 31. siječnja 2011. godine.

1. Natječaj za Mjeru 302 IPARD programa – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su prvi natječaj za Mjeru 302 – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ unutar IPARD programa. S raspisivanjem natječaja potencijalni će korisnici moći ostvariti potporu za ulaganja unutar sektora: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, uslužne djelatnosti u ruralnom području, pogoni za preradu na farmama , proizvodnja gljiva i obnovljivi izvori energije. Potencijalni korisnici su fizičke i pravne osobe (mikro poduzetnici), u sustavu PDV-a, 100 posto u privatnom vlasništvu ili sa do 25 posto državnog vlasništva, vlasništva jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave i/ili grada Zagreba. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR (oko 1,09 milijuna kuna), osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje iznosi 675.000 EUR (oko 5 milijuna kuna). Potpora iznosi do 50 posto od tog iznosa. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010. godine, a rok za zaprimanje prijava je od 03.01.2011. do 31.3.2011. Razvojna agencija VIDRA već je održala radni sastanak za Mjeru 301 sa predstavnicima JLS sa područja Virovitičko- podravske županije na temu spremnosti njihovih infrastrukturnih projekata za prijavu na IPARD natječaj. Na ovaj natječaj JLS mogu prijaviti infrastrukturne projekte manjih vrijednosti za rješavanje pitanje odvodnje otpadnih voda, nerazvrstanih cesta u poljoprivrednim zonama, manjih toplana i sl., a u skladu sa prioritetima programa IPARD i Županijskom razvojnom strategijom.

Za IPARD Mjeru 302, VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije će održati prezentacije i konzultacije sa poduzetnicima s područja Virovitičko-podravske županije 21. i 22. prosinca 2010. u Pitomači, Virovitici, Slatini i Orahovici, o čemu će svi zainteresirani biti obaviješteni na vrijeme. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u VIDRA-u Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, telefon. 033/800-207 ili na e-mail info@ravidra.hr.  

(Preuzeto sa www.zupanija.info)