Odluka o izravnom ugovaranju s BRIIT d.o.o., nabava robe i usluga za potrebe dočeka Nove godine

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8.i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s Briit d.o.o. Orahovica, u vezi s nabavom robe i usluga za potrebe dočeka Nove 2011. godine.

S Briit d.o.o., Kralja Zvonimira 33, Orahovica, izravno se ugovara nabava mini linije First za potrebe dočeka Nove 2011. godine, po cijeni 395,20 kuna s PDV-om, a temeljem ponude Briit d.o.o. od 18. studenog 2010. godine. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.