Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića PALčIć Orahovica

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, br. 10/97. i 107/07.), i članka 33. stavka 1. alineje 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine, donijelo je ODLUKU o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića PALčIć Orahovica.

BORISLAVA KORDOŠ imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića PALčIć Orahovica. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.