Odluka o imen. pred. i čl. Povjer. za provedbu natj. za davanje u zakup polj. zem. u vlasništvu RH

Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 12. sjednici održanoj 1. prosinca 2010. godine, donijelo je ODLUKU o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Orahovice.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice, imenuju se: 

1.     Darko Žužak, za predsjednika

2.     Zvonko Nađ, za člana

3.     Josip Kribl, za člana.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.