Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Orahovice s Planom civilne zaštite

Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine, br. 174/04, 79/07, 38/09. i 127/010.), i članka 33. stavka 1. alineje 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), Gradsko vijeće grada Orahovice na 13. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je ODLUKU o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Orahovice s Planom civilne zaštite.

Ovom Odlukom donosi se Plan zaštite i spašavanja grada Orahovice i Plan civilne zaštite izrađen od ovlaštene tvrtke NW – Wind d.o.o. Varaždin u listopadu 2010. godine. 

Plan zaštite i spašavanja grada Orahovice s Planom civilne zaštite temelji se na Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Orahovice koja je donesena Odlukom usvojenom na 12. sjednici Gradskog vijeća od 1. prosinca 2010. godine (objavljena u „Službenom glasniku“ grada Orahovice, br. 7/2010.). 

Cijeli plan zaštite i spašavanja Grada Orahovice s Planom civilne zaštite pročitajte ovdje.