Izgradnja vodospksrbih cjevoovda na tri gradske lokacije

Puno je projekata koji su trenutno pokrenuti u gradu Orahovici. Jedan od važnijih je i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda i to na tri lokacije u gradu.  Izgradnje nose nazive prema lokacijama i to: Glavni vodoopskrbni cjevovod vodosprema Prosište – crpilište Fatovi, glavni vodoopskrbni cjevovod vodosprema Prosište – vodosprema Albus i glavni vodoopskrbni cjevovod do lokacije Crpilišta Klanac.

 

Ukupna vrijednost radova je 1.650.437,56 kn + PDV.

Radove izvodi poduzeće Ružica grad d.o.o., a investitor je poduzeće Papuk d.o.o.

Vladimir Grgurić