Zaključak o razrješavanju članova i imenovanju člana u EKO ODBOR Srednje škole „Stjepan Ivšić“

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK  o razrješavanju članova i imenovanju člana u EKO ODBOR Srednje škole „Stjepan Ivšić“ Orahovica.

Blaženka Mozer razrješuje se dužnosti člana u EKO ODBORU Srednje škole „Stjepan Ivšić“ Orahovica, na osobni zahtjev.

Josip Kribl imenuje se za člana u EKO ODBOR Srednje škole „Stjepan Ivšić“ Orahovica. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.