Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje alternativne i urbane kulture “PAUK”

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o financijskoj potpori Udruzi za promicanje alternativne i urbane kulture „PAUK“ Orahovica.

Udruzi za promicanje alternativne i urbane kulture „PAUK“ Orahovica iz Orahovice daje se financijska potpora  u iznosom od 1.500,00 kuna za troškove organiziranja humanitarnog koncerta pod nazivom „Mladi za stare“. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.