Zaključak o dodjeli finan. pomoći Udruzi navijača NK DINAMO Orahovica za organiziranje Plave noći

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK  o dodjeli financijske pomoći Udruzi navijača NK DINAMO Orahovica za organiziranje Plave noći u Orahovici.

Udruzi navijača NK DINAMO Orahovica, K. Zvonimira 40 dodjeljuje se financijska pomoć za organiziranje Plave noći koja će se održati u Orahovici dana 10.12.2010. godine u iznosu od 500,00 kuna. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.