Potpisan Kupoprodajni ugovor o kupnji nekretnine

Dana 16.studenog 2010. gradonačelnik grada Orahovice gosp. Josip Nemec potpisao je Kupoprodajni ugovor  o kupnji nekretnine upisane u z.k.ul. 2566 i 3200 k.o. Orahovica s đurđević Marijom rođ.Marinić zastupane po sinu Slavku đurđeviću iz Orahovice.