Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s VISTA TEAM d.o.o. iz Pule roba male vrijednosti

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s VISTA TEAM d.o.o. iz Pule roba male vrijednosti, prigodnih ukrasnih roba .

S VISTA TEAM  d.o.o. Pula, Marsovo polje 12 izravno se ugovara nabava  roba male vrijednosti, prigodnih ukrasnih roba (jelen u skoku 1 komad, jelen u hodu 1 komad, jelen sagnuti 1 komad, zvjezdana kometa 6 komada, zvončići s nosačem 5 komada) u ukupnom iznosu od 16.808,00 kuna bez PDV-a, a sve prema ponudi VISTA TEAM d.o.o. koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.