Zaključak o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje nestale službene dokumentacije

Na temelju članka 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje nestale službene dokumentacije uslijed provalne krađe u Gradskoj upravi Orahovica.

Između dana 1. i 4. listopada 2010. godine dogodila se provalna krađa u Gradskoj upravi Orahovica u Orahovici, Franje Gavrančića 6, uslijed čega je iz sobe br. 1. (BLAGAJNA), ukraden sef model MBG 4000 u kome se čuvao novac i službena dokumentacija Gradske uprave Orahovice.

Radi utvrđivanja broja i vrste nestalih stvari iz stavka 1. ovog Zaključka osniva se Povjerenstvo u sastavu:

  1. Zvonko Nađ, za predsjednika
  2. Zvonko Palček, za člana
  3. Slavko Hećimović, za člana.

 Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.