Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Na temelju članka 43.stavka 3.alineje 21.Statuta Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice br. 5/09), Gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o imenovanju osoba ovlaštenih za prikupljanje i obradu osobnih podataka, te čuvanje Evidencije o zbirkama osobnih podataka.

Ovom Odlukom imenuju se osobe ovlaštene za prikupljanje i obradu osobnih podataka, te čuvanje Evidencije o zbirkama osobnih podataka. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.