Odluka o davanju u najam stana u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, P,Preradovića 7

Na temelju članka 20. Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.4/97 i 1/04), a u svezi s člankom  2. Odluke o izmjenama općih i ostalih akata koji sadrže naziv „gradsko poglavarstvo“ („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.2/10) i članka 43. stavka 1. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o davanju u najam stana u vlasništvu grada Orahovice, u Orahovici, Petra Preradovića 7.

TATJANI LOŽNJAK, iz Orahovice, Stjepana Radića 24, daje se u najam stan u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, Petra Preradovića 7, površine 26,09 m² (IV.kat, desna strana), a koji stan se sastoji od jedne sobe s kuhinjom, kupaonice s WC-om i hodnika. Stanu pripada i drvarnica u podrumu. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.