Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 8. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice, na 10. sjednici održanoj dana 6. rujna  2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu u iznosu od 1.550.000,00 kuna bez PDV-a (postupak javne nabave radova, modernizacije pješačke staze u ulici Kralja Zvonimira u Orahovici, desna strana na potezu od ulice Put hrvatskih branitelja do Dalmatinske ulice.

Daje se suglasnost gradonačelniku grada Orahovice za raspolaganje sredstvima Proračuna grada Orahovice za 2010. godinu u iznosu od 1.550.000,00 kuna bez PDV-a, a koje se raspolaganje odnosi na provedbu postupka javne nabave radova, modernizacije pješačke staze u ulici Kralja Zvonimira u Orahovici, desna strana na potezu od ulice Put hrvatskih branitelja do Dalmatinske ulice. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.