Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za modernizaciju dijela ulice Stošićevo šetalište u Orahovici

Na temelju članka 86. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 110/07, 125/08), i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude za modernizaciju dijela ulice Stošićevo šetalište u Orahovici .

Cijelu odluku pročitajte ovdje.