Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s OCELIć TEHNOINŽENJERING d.o.o. Osijek

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi  O D L U K U o nabavi izravnim ugovaranjem s OCELIć TEHNOINŽENJERING d.o.o. Osijek izrade projektne dokumentacije izvedenog stanja javne rasvjete u Dalmatinskoj ulici u Orahovici.

S OCELIć TEHNOINŽENJERING d.o.o. Osijek, Žumberačka 60 OIB 70742604786 izravno se ugovara izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja javne rasvjete u Dalmatinskoj ulici u Orahovici, a što obuhvaća geodetski snimak izvedenog stanja, elektrotehnički izvedbeni projekt i građevinski izvedbeni projekt po ukupnoj cijeni od 25.850,00 kuna bez PDV-a odnosno 31.795,50 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi OCELIć TEHNOINŽENJERING d.o.o. broj 20/10 od 20. kolovoza 2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.