Nabava elaborata “Tehničkog opisa projek. postrojenja s opisom teh. procesa fotonaponske elektrane

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi izravnim ugovaranjem s trgovačkim društvom STRUJA IZ PRIRODE d.o.o. Zagreb usluga male vrijednosti, izrade elaborata „Tehničkog opisa projektiranog postrojenja s opisom tehnoloških procesa fotonaponske elektrane ORAHOVICA 1“ i o avansnom plaćanju.

S trgovačkim društvom STRUJA IZ PRIRODE d.o.o. Zagreb, Jadarska 14 OIB 22462280347 izravno se ugovara nabava usluga male vrijednosti, izrade elaborata „Tehničkog opisa projektiranog postrojenja s opisom tehnoloških procesa fotonaponske elektrane ORAHOVICA 1“ po cijeni od 8.800,00 kuna bez PDV-a odnosno 10.824,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi STRUJA IZ PRIRODE d.o.o od 22. srpnja 2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.