Zaključak o prijenosu sredstava za nabavu materijala NK DOŠK Dolci

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21.Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi Z A K LJ U č A K o prijenosu sredstava za nabavu materijala NK DOŠK Dolci.

Nogometnom klubu DOŠK Dolci prenosi se iznos od 10.000,00 kn za nabavu građevinskog materijala potrebnog za dodatna ulaganja na športskom objektu kluba. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.