Zaključak o dodjeli financijskih sredstava ŽUPNOM UREDU CRKVE NAŠAŠćA SV. KRIŽA Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi Z A K LJ U č A K o dodjeli financijskih sredstava ŽUPNOM UREDU CRKVE NAŠAŠćA SV. KRIŽA Orahovica za sufinanciranje troškova hodočašća-Franjevački hod.

ŽUPNOM UREDU CRKVE NAŠAŠćA SV. KRIŽA Orahovica, Trg sv. Križa 2 dodjeljuju se financijska sredstva za sufinanciranje troškova hodočašća-Franjevački hod koji će proći kroz Orahovicu i trajati će dva dana, u iznosu od 7.000,00 kuna.  

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.