Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi umirovljenika Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi Z A K LJ U č A K o dodjeli financijskih sredstava Udruzi umirovljenika Orahovica za kupnju kartice za kupanje u Bizovačkim toplicama.

Udruzi umirovljenika Orahovica dodjeljuju se financijska sredstva u iznosu od 1.590,00 kn, kao pomoć za kupnju kartice za kupanje umirovljenika u Bizovačkim toplicama. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.