Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna UPU grada Orahovice za javnu raspravu

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09) i članka 43. Stavka 1. alineja 1. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi  O D L U K U o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Orahovice za javnu raspravu.

Usvaja se Izvješće s prethodne rasprave Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Orahovice održane dana 29.03.2010. godine.

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Orahovice za javnu raspravu izrađen po ASK ATELIER d.o.o. Zagreb, Trg N.Š. Zrinskog 17 od lipnja 2010. godine koji je tehnički elaborat sastavljen od tekstualnog i grafičkog dijela plana i sažetka za javnost i sastavni je dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.