Odluka o dodjeli trupaca nakon izvršene sanitarne sječe i prodaji preostale drvne mase

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 5. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi O D L U K U o dodjeli trupaca nakon izvršene sanitarne sječe u parku kod bivšeg kupališta u Orahovici i prodaji preostale drvne mase.

Trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica, V. Nazora 14, nakon izvršene sanitarne siječe drveća u parku kod bivšeg kupališta u Orahovici, dodjeljuju se svi izrađeni trupci bez naknade.           

Preostala ukupna drvna masa prodaje se po početnoj cijeni od 100,00 kuna uz obvezu kupca da ukloni sav materijal i počisti mjesto gdje se drvna masa nalazi. Uplata izlicitiranog iznosa treba se izvršiti na blagajni Gradske uprave Orahovica prije odvoženja drvne mase. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.