Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stručnom nadzoru proljetnog dijela deratizacije

ORAHOVICA – Na temelju članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ZAKLJUčAK o prihvaćanju Izvješća o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske preventivne deratizacije za područje grada Orahovice za 2010. godinu.

Prihvaća se Izvješće ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO „SVETI ROK“ VIROVITIčKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske preventivne deratizacije za područje grada Orahovice za 2010. godinu. 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.