Odluka o izravnom ugovaranju nabave robe za potrebe Kluba likovnih stvaratelja za Dan grada

ORAHOVICA – Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8.i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s KUBOR d.o.o., Hobby Art , Županijska 11, Osijek, nabave robe za potrebe Kluba likovnih stvaratelja „Ružica“ Orahovica za organiziranje Kolonije slikara povodom proslave Dana grada Orahovice.

S KUBOR d.o.o., Hobby Art, Županijska 11, Osijek, izravno se ugovara nabava robe za potrebe Kluba likovnih stvaratelja „Ružica“ Orahovica, za organiziranje Kolonije slikara povodom proslave Dana grada Orahovice – 3. svibnja 2010. godine po cijeni  od 5.155,18 s PDV-om, a temeljem ponude KUBOR d.o.o., Hobby Art, Županijska 11, Osijek od 27. travnja 2010. godine, koja je sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.