Odluka o ugovaranju koncerata grupe E.T i Jasmina Stavrosa za Orahovačko proljeće 2010

ORAHOVICA – Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s Hit Records d.o.o. Zagreb koncertni nastup grupe E.T. i pjevača Jasmina Stavrosa u Orahovici za „Orahovačko proljeće 2010.“

S Hit Records d.o.o. Zagreb, Avenija V. Holjevca 29  izravno se ugovara nabava usluge bagatelne vrijednosti, koncertnog nastupa grupe E.T. i pjevača Jasmina Stavrosa u Orahovici na kulturno – turističkoj manifestaciji „Orahovačko proljeće 2010.“ dana 04. i 05. lipnja 2010. godine po cijeni od 70.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 86.100,00 kuna s PDV-om, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji Hit Records-a d.o.o. i Grada Orahovice od 29. ožujka 2010. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.