Odluka o nabavi WC kabina za potrebe Dana Grada Orahovice

ORAHOVICA – Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi ODLUKU o nabavi  izravnim ugovaranjem s „ILIRIC-DSW“ d.o.o Bibinje  za najam WC kabina CLASSIC  za potrebe  Dana Grada Orahovice.

S „ILIRIC-DSW“ d.o.o. Bibinje, Kandićevo naselje br. 20 izravno se ugovara nabava usluge male  vrijednosti ,WC kabina CLASSIC, 2 komada za potrebe Dana Grada u periodu od 01.05 – 3.05.2010.  po cijeni od 615,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi „ILIRIC-DSW“ d.o.o. Bibinje od 12.04.2010. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.