Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za radzoblje srpanj-prosinac 2009

ORAHOVICA – Na temelju članka 33. stavka 1. alineje 24. i članka 45. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine.

Usvaja se Izvješće gradonačelnika grada Orahovice o njegovom radu za razdoblje srpanj – prosinac 2009.godine.

 

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.