Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenim izborima za članove Savjeta mladih grada Orahovice

ORAHOVICA – Temeljem Izvješća Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice od 15. ožujka 2010. godine, i članka 33. stavka 1. alineje 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovica, br.5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, donijelo je ZAKLJUčAK o prihvaćanju Izvješća o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice.

Prihvaća se Izvješće Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice. U okviru Izvješća ovog Zaključka utvrđuje se da su za članove Savjeta mladih grada Orahovice izabrani:

  1. MARKO BOŠNJAK, Orahovica, Stošićevo šetalište 49,
  2. HRVOJE GUBELJAK, Dolci, Dolci 11 A,
  3. MARIN PEJčEVIć, Crkvari, Crkvari 34,
  4. IVAN PRŠA, Orahovica, Braće Ivšić, 9A,
  5. IVONA RAMIć, Orahovica, Trg I.B. Mažuranića 4,
  6. IVANA RADOčAJ, Orahovica, Kralja Zvonimira 73,
  7. MILICA VEJIć, Orahovica, Riječani 90.

Cijeli tekst zaključka pročitajte ovdje.