Odluka o izradi DPU “DUGO POLJE”

ORAHOVICA – Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09) i članka 33. stavka 1. točke 24. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice, br. 5/09), Gradsko vijeće grada Orahovice na 6. sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, donijelo je ODLUKU o izradi Detaljnog plana uređenja „DUGO POLJE“ Orahovica.

Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja „DUGO POLJE“ Orahovica.

Pravna osnova za izradu Detaljnog plana uređenja „DUGO POLJE“ Orahovica (u daljnjem tekstu: Plan) je Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09), Prostorni plan uređenja grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/07) i Urbanistički plan uređenja „Dugo polje“ Orahovica („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br 8A/09) .

Razlog izrade Plana je obveza propisana Zakonom o prostornom uređenju i mogućnošću izrade sukladno s planom višeg reda odnosno Prostornim planom uređenja grada Orahovice i Urbanističkim planom uređenja „Dugo polje“ Orahovica temeljem čega bi se moglo pristupiti izradi potrebnih projekata za ishođenje dozvola za izgradnju pretežno stambenih namjena, poslovnih namjena (pretežno uslužnih i trgovačkih), športsko-rekreacijskih objekata te svih objekata potrebite komunalne infrastrukture i javno-prometnih površina uz mogućnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kroz urbanu komasaciju.

Obuhvat Plana je predviđen građevinskom zonom u Prostornom planu uređenja grada Orahovice i Urbanističkom planu uređenja „Dugo polje“ Orahovica i iznosi 15,86 hektara. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.