ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenje JARčIŠTE za javnu raspravu

ORAHOVICA – Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09) i članka 43. stavka 1. alineja 1. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „JARčIŠTE“ za javnu raspravu.

Usvaja se Izvješće s prethodne rasprave Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja „JARčIŠTE“ održane dana 31.07.2009. godine.

Utvrđuje se Prijedlog urbanističkog plana uređenja „JARčIŠTE“ za javnu raspravu izrađen po ZAVODU ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A od listopada 2009. godine koji je tehnički elaborat sastavljen od tekstualnog i grafičkog dijela plana i sažetka za javnost i sastavni je dio ove Odluke.

Cijeli tekst odluke možete pročitati ovdje.