ODLUKA o prijemu volontera vježbenika u JUO-Tomislav Katalinić

ORAHOVICANa temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08.) i članka 43. stavka 1. alineje 14. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o prijamu volontera-vježbenika u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

TOMISLAV KATALINIć, dipl. ekonomista, iz Orahovice, Riječani 82, prima se za volontera – vježbenika u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice s danom 13. srpnja 2009. godine, na određeno vrijeme od 12 mjeseci (vrijeme trajanja vježbeničkog staža radi stjecanja radnog iskustva za polaganje državnog stručnog ispita). 

Cijeli tekst odluke možete pročitati ovdje.